Sollicitatieformulier

Solliciteren

Persoonlijke informatie

Foto

Adres

Contactgegevens

Niveau

Motivatie en CV

Vacature eerste keer gezien bij

Lesbevoegdheid

Identiteit

Van al onze medewerkers vragen wij dat zij:

  • Volwaardig en meelevend lid zijn van hun kerkelijke gemeente en
  • Dat zij zich vol overtuiging verbinden aan de identiteit en de uitwerking daarvan zoals beschreven in het identiteitsdocument.

Toelichting:

Met ‘volwaardig lid’ bedoelen we dat je bent gedoopt én lid bent van je kerkelijke gemeente in volle rechten. (Denk daarbij bijvoorbeeld aan toegang tot sacramenten, stemrecht en (indien van toepassing) de ambten.

Met ‘meelevend lid’ bedoelen we dat je je mee verantwoordelijk weet en voelt voor alle zaken die het lid zijn van een kerkelijke gemeente met zich meebrengt en dat je je daarvoor, vanuit persoonlijke betrokkenheid en verbondenheid, naar vermogen inzet.

Met ‘je kerkelijke gemeente’ bedoelen we een plaatselijke geloofsgemeenschap waaraan je als volwaardig en meelevend lid verbonden bent.

M.b.t. de Christelijke identiteit verklaar ik dat ik:

Functie en school

Je solliciteert bij GO|ON, een samenwerkingsverband tossen Hannah, Florion en Greijdanus. Let op: als je bij meerdere van deze organisaties tegelijk solliciteert, zijn al je sollicitaties zichtbaar!